Blesk-článek o Rudolfu Desenském

  4.srpna 2006


Dne 29.července vyšel v deníku Blesk článek o panu Rudolfu Desenském.

A opět mám výhrady. Jaké?

Dle mého názoru :

Opět se nebezpečným způsobem popisují některé metody komunikace se psem.

Například v článku se píše, jak pan Desenský reaguje na kousnutí psa:

Kousne psa taky. Povalí psa a zahryzne se mu do čenichu.

V čem se mi to jeví nesprávné?

Je to značně neucelený popis metody, situace a předpokladů, za kterých lze tato metoda použít.

V případě nesprávného použití takové metody totiž může dojít k napáchání mnohem větších škod než užitku a především i k značně újmě na zdraví toho, kdo toto neodborně vyzkouší.
Opět se velmi divím, že pan Rudolf Desenský nechal svou práci prezentovat tímto způsobem, značně polovičatým a dovolím si tvrdit, že potencionálně nebezpečným, když sám na svém diskuzních fóru příspěvky, které mohly být údajně pro amatéry nebezpečné, nekompromisně mazal a to se například jednalo pouze o zmínku o tom, že existuje něco jako game, tedy určitá vlastnost u některých psů

Jsou uváděny přinejmenším polopravdy!

Potlačit agresivitu u zvířat je pro něj příliš snadné, zvládne to prý během několika minut.

Tvrdím, že toto je přinejmenším silně zavádějící-potlačit u psa agresivitu lze jen v průběhu dlouhodobého procesu. Za několik minut lze fakticky pouze potlačit agresivitu vůči své osobě, tedy osobě pana Desenského. Ale to ještě zdaleká neznamená, že u psa je "potlačena agresivita"! Pes pouze v tu chvíli cítí a ví, že proti tomuto člověku si už jít nedovolí. Avšak pokud má být agresivita opravdu potlačena, je třeba mnohem delšího a komplexního procesu.Potlačit u zvířete agresivitu je někdy značně obtížné a vrcholí to procesem, kdy si pes zvyká na svého nového či staronového pána.

Toto navykání však mnohdy probíhá s košíkem a na šňůře nebo dlouhém vodítku, aby byl pes stále pod lepší kontrolou, což myslím jednoznačně svědčí o tom, že agresivita není stále zdaleka zcela potlačena.
A i toto je dle mého názoru součást procesu, za který nese stále morální odpovědnost i člověk, kteý zvíře převychovával.

Další polopravda o Joshovi.

...nová majitelka psa porušila pravidla. Pes musí mít košík a dlouhé vodítko. Majitelka to nedodržela pes pokousal bratra jejího partnera a byl utracen.Další informace o tomto případu se dočtete v našem dalším článku

Některé důvěryhodné nám blízké zdroje však tvrdí, že JOSH nebyl připraven na život pod někým jiným, než byl Rudolf Desenský nebo Baddy, které uznával za autority.

Josh-jak to vidí lidé, kteří na Ovčárech byli a Joshe osobně znali

1) pes navyklý na tvrdou hierarchii ovčárské smečky,pod pečlivým velením Buddyho a pod dohledem Rudy,byl kompensovaný do provozního režimu právě pro ty podmínky ve kterách žil a v hierachii o kterou se opíral.Jako primární bručoun a trochu introvert,možná reaktivní,zatlačený na konec samčí hierarchie a držící se trochu bokem,nebyl jistě nadšený z toho,že se mu najednou proti jeho zvyku změnil celý svět a reagoval na to přesně tak jak uměl-více méně teritoriálně i ofensivně z nejistoty a nových možností...pes hierarchicky a teritoriálně laděný,ale držený pod tvrdou kuratelou,najednou den ze dne získal nové možnosti ale současně i nové tlaky...

2) kdyby ho převzal člověk toto znající a respektující,a hlavně respektující fakt,že zvíře jen se trochu orazí se pokusí našplhat v hierarchii kam až to půjde,pokud nad sebou nebude mít nového Rudu a nového Buddyho,takový člověk by moc dobře věděl na co je košík a couračka,a na co je třeba den dva tři po novém ubytování psa mu začít pěkně nastavovat mantinely a ukazovat mu,že tam kde pes nuní žije JE pevná hierarchie a pes má svý místo už určený,nikoli že může volně šplhat,a teritoriální nároky na dům před jinými obyvateli nejsou to pravé...

3)Takový čloívěk by i respektoval tu trochu bručounskou povahu,potřebu svýho soukromí a náročnost nového prostředí na aklimatisaci psa,a choval by se tak,aby střet nevyprovokoval,pokud by sám na něj nebyl připraven...a že ten pes sahal po ostrých argumentech,když potřewboval,to se vědělo už před lety než byl poslán na Ovčáry...a logicky by takový člověk věděl,že "převýchova" je hlavně nová nabídka mírumilovných řešení situací,ovčem když bude pes happy a v pohodě anebude ve zkratu z tlaků reagovat podle dávno zažitých vzorců chování,asi i vlastních jeho povaze...

4) alarmující mail s Joshem bez koše zjevně podle diskuse v privátní sekci,kde se nakonec vyventilovalo všechno podrobně,skutečně přišel předtím než pes zkratoval a napadl...nevím jak bybly nebo nebyly žhaveny telefony,ale stačilo by aby RD dal souhlas a třeba Hanka osobně mohla volat mě,která bych se jistě svou angličtinou s novou majitelkou domluvila a dokázala jí tohle co tady píšu vysvětlit...

5) stačilo by bývalo,aby ještě před volbou utracení,když byl pes manévrován do kotce,se řeklo necháme ho žít a dožít na Ovčárech,chvíli nám ho tam v kotci jistě nechají,nějak mu tam vodu a krmení dají,hlavně už konečně ten košík,kdyby ho brali ven, a o víkendu ho někdopřiveze...byli bychom tam pro něj vyjeli my naší Omegou s velkýma klecema,když můžem jezdit krejt do Milána nebo Torina,můžem zajet i do Švajcu... Zřejmě nebyla na druhé straně vůle a asi nebyla ani vůle tady,nám nikdo nevolal,nikdo se neptal zda nemůžem skočit na kůn a vypádit směr Švýcary...souhlasím že pes nebyl použitelný k adopci,ale žít a dožít v RD azylu by byl krásně mohl...ale takhlenevím zda se tovůbec chtělo ho zachovat naživu...

Související články

Pravda o Joshovi očima Mirky Rueda, jeho chovatelky.
Pan Ivo Eichler se představuje.
Ivo Eichler - článek o Rudolfu Desenském (Vyšlo v PPČ 5/2004)
Příběh jednoho pejska z Krupé a ukázka, jak radí psycholog psů.
Rudolf Desenský očima jedné čtenářky.
Rudolf Desenský a zkušenosti naši čtenářky.

Starší články:

Blesk-výhrady k článku o Rudolfu Desenském.
Rudolf Desenský v dopisech našich čtenářů I.
Rudolf Desenský-velké shrnutí 1
Otázky pro pana Desenského
Chcete mít odlišný názor?
Rudolf Desenský-úvod
Postřehy paní Kateřiny 2
Postřehy paní Kateřiny 1
Psycholog psů nebo pohádkář?
R.Desenský umí psům vymazat vzpomínky!
Sprostota přicmrndavačů
Protiklady na entou
Není to příliš?
Lže či nelže?
Lže či nelže-část 2
Zázrak? Šarlatánství?
Zášť místo dialogu
Názory z internetu
Výběr z médií 1
Výběr z médií 2
Brněnská Kociánka
Slušnost ?? :-))