Chovatelství psů v Čechách

 12.června 2006

Chov psů a legislativa

Nelze, než s lítostí konstatovat, že česká legislativa chov psů takřka neřeší. Specifikaci mantinelů pro chov takřka plně nechává v rukou ČMKÚ, potažmo pak chovatelských klubů, které nejsou dle mého názoru schopny zajistit utěšený stav v chovu psů.
Uvnitř našeho tržního hospodářského modelu tak vlastně funguje jakýsi centrálně řízený trh se psy, jehož neoddiskutovatelnými důsledky jsou pak zejména:


  • 1. možnost vytváření nad míru korupčního prostředí
  • 2. nedostatek zdravého konkurenčního prostředí v chovu psů
  • 3. vytváření prostoru pro špatné chovatele a množitele
  • 4. devastování jednotlivých plemen i psa jakožto živočišného druhu celkově
  • 5. absence odpovědnosti při držení, výchově, výcviku a chovu psů

Etika, morálka a chov psů

Žijeme ve světě, který je, jak všichni víme "o penězích" či materiálních statcích. Pes jakožto i jiné živočišné druhy se staly v rukou člověka z velké části pouze prostředkem k uskutečnění zisku.
Humanita se stala výrazem s tak neskutečně kontraverzním významem, že se toto slovo nejspíš ani nedá racionálně použít nebo dá, ale má již reálně opačný význam než mělo původně.

Úroveň českých chovatelů

Samozřejmě, že u nás jsou chovatelé jak dobří, tak špatní. Problém je ovšem v tom, že chybějící smysluplná legislativa umoňuje a hlavně ulehčuje "cestu k chovatelství" těm jedincům, kteří by se v normálním tržním prostředí chovatelem stát nejspíš nemohli.
Vychází to především z toho, že je jednou z obecně platných dezinformací je to, že pes s PP je apriory mnohem kvalitnější "záležitost" než pes bez PP, nedejbože voříšek! Když k tomu připočteme fakt, že k chovu s PP není až tak nutné mít znalosti a produkovat kvalitu, ale spíše vyhovět funkcionářům a jejich předpisům, vyjde nám z toho fakt, že "vyrábět kvalitní FCI psy s PP" není až tak složité a pokud člověk nemá patřičné znalosti, bude nejspíš stačit loajalita a ochota vyřizovat "lejstra rozmanitých druhů".
Vzhledem k tomu, že podmínky chovu jsou v naši vlasti u jednotlivých plemen či klubů dosti odlišné, nelze předchozí tvrzení paušalizovat na všechna plemena stejně.
Právě takovíto množitelé nadělají v chovu psů mnohem větší škody než množitelé psů bez PP.

Co zlepšit?

  • 1. obecně závazné právní normy pro chov psů by měl vytvářet stát nikoliv ČMKÚ a chovatelské kluby
  • 2. vytvořit smysluplnou legislativu a následnou funkční exekutivu pro oblast držení a chovu psů, která by jak držitele tak chovatele psů vedla k přijmutí jednoznačné odpovědnosti za svou činnost
  • 3. mělo by dojít k uvolnění chovu obecně

Tento článek si neklade za cíl sdělit čtenáři obecně platnou pravdu, nýbrž je jen vyjádřením myšlenek a názorů jeho autora.