Owtscharjugend - staronoví ideonauté.

 27.října 2006

Prý to dělá kvůli psům.....jak to vidím já?

Stádo oveček nechající se radostně směrovat svým vůdcem. Vůdcem stavějícím svou nafouknutou rádobyprofesionální kariéru na odborné neznalosti většiny lidí. Vůdcem zoufale se třepajícím o rozechvělou pozici ve světě profesionální kynologie. Vůdcem používajícím metod běžných pro použití v totalitních režimech a ideologických spolcích. Vůdcem, který byl vyzván k postavení se odpovědnosti čelem, neschovávání se za "máminu" sukni tvořenou skupinou svých fanynek. Vůdcem bojícím se odpovědnosti za své činy. Vůdcem experimentujícím za peníze sponzorů v oblasti, kde není těžké v davu nevědomých dělat hrdinu. Vůdcem, jehož diskutabilní a částečně vylhané výsledky však rozhodně nesnesou srovnání s realitou profesionálních kynologické výcvikařiny. Vůdcem dopouštějícím se v rámci svých experimentů spousty chyb, které se pomalu kupily až hromada již neustála přetlak a ejhle bum...máme to tady. Vůdcem snažícím se své zakrnělé kynologické sebevědomí tasřít haněním a likvidací všeho nesouhlasného a nepohodlného.Vůdcem, který sotva kdy pomocí hmatatelných praktických výsledků dokáže, že jeho metody jsou ty správné a že ty, které odsuzuje, jsou ty špatné. Vůdcem, který komunikaci lidsko-psí nahradil svou teorii o ovlivňování a léčení těchto bytostí pomocí "zázračných kamenů a zázračné energie".

Zatímco ještě před pár měsíci dle mého názoru fandila panu Rudolfu Desenskému hromada lidí, dnes se od něj spousta jeho nejbližších spolupracovníků odvrátila nebo odvrací. Proč? Stále více lidí otevírá oči a spatřuje smutnou realitu. Rudolfu Desenskému tak pomalu nezbývá nic jiného než se obklopit zbytkem skalních "zadních otvorolezců" a uctívačů svého "učení", kteří jsou ochotni bezmyšlenkovitě přikývnout na skoro cokoliv. Podle mne jde většinou o lidi psychicky narušené s nedovyvinutou vlastní osobností inklinující k asimilaci do vlivu svého ideového vůdce.

Typickým příkladem je například žena s nickem Dzedzy, která u pana Desenského sice nebyla, o psech má povědomí stejné asi jako řadový občan této země, ale "stojí tvrdě" na straně Rudolfa Desenského. Píše a píše, takřka všichni z ní mají srandu, nikdo ji to nepoví, hlavně, že se staví na stranu Rudolfa Desenského. Tak nyní to Dzedzy víš, smějí se Ti za zády! Je mi ji líto.

Dle mého názoru se v poslední době tedy v souvislosti s "psím psychologem" panem Desenským vůbec nedá mluvit o nějaké převýchově, profesionalitě, dělání dobra pro psy , ale spíše o demagogii, tvoření snad i ideologie či pokusu o sektářství. V rámci onoho uskupení totiž podle mne existuje jen jeden názor a ty ostatní jsou tvrdě zadupány většinou dříve, než se zrodí...ano vážení, to není legrace, to je tuším realita!

A tak panu Desenskému odchází lidé, kteří mu pomáhali ... nějak se nemohou dívat na to, co pan Desenský dělá. Odchází lidé, kteří něco uměli a něco znali. Odchází lidé, kteří na Ovčárech za něco stáli. Odděluje se zrno od plev. Avšak zrno nejspíš uplave.

Související články

Jak zlikvidovat nesouhlasný názor.
Owtscharjugend - staronoví ideonauté.
Desenský Rudolf léčí nádor přes noc?
Desenský léčí rakovinu tachyony :-)))
Desenský - enfant terrible české kynologie.
Pravda o Joshovi očima Mirky Rueda, jeho chovatelky.
Pan Ivo Eichler se představuje.
Ivo Eichler - článek o Rudolfu Desenském (Vyšlo v PPČ 5/2004)
Příběh jednoho pejska z Krupé a ukázka, jak radí psycholog psů.
Rudolf Desenský očima jedné čtenářky.
Rudolf Desenský a zkušenosti naši čtenářky.

Blesk-výhrady k článku o Rudolfu Desenském.
Rudolf Desenský v dopisech našich čtenářů I.
Rudolf Desenský-velké shrnutí 1
Otázky pro pana Desenského
Chcete mít odlišný názor?
Rudolf Desenský-úvod
Postřehy paní Kateřiny 2
Postřehy paní Kateřiny 1
Psycholog psů nebo pohádkář?
R.Desenský umí psům vymazat vzpomínky!
Sprostota přicmrndavačů
Protiklady na entou
Není to příliš?
Lže či nelže?
Lže či nelže-část 2
Zázrak? Šarlatánství?
Zášť místo dialogu
Názory z internetu
Výběr z médií 1
Výběr z médií 2
Brněnská Kociánka
Slušnost ?? :-))