Efas, Hana Šíblová, pomáhají psům?

 9.července 2006

Tento článek je jen úvodníčkem celé velké kapitoly týkající se problematiky opuštěných pejsků v naši zemi, jejich osudů, zacházení s nimi a zneužívání jich.

Co je to sdružení Efas?

Sdružení Efas se prezentuje jako organizace na pomoc bezprizorním psům a kočkám. S tím však nesouhlasím!

Kdo je Hana Šíblová?

Hana Šíblová je paní, která je dejme tomu vůdčí osobou tohoto sdružení.

Jak vidí Efas a Hanu Šíblovou autor těchto stránek?

Domnívám se, že paní Haně Šíblové jde především o uskutečnění zisku na nevinných opuštěných zvířatech a myslím, že v žádném případě ji nejde o dobro těchto zvířat. Dále se domnívám, že paní Šiblová a Sdružení Efas využívá těchto zvířat pouze k tomu, aby na ně mohli získávat například dotace od města nebo získávat dle mého značně neetickým způsobem dary od důvěřivých lidí.

Efas, paní Šiblová Hana - co o nich svědčí?

Jejich www stránky.

Pokud se podíváme na www stránky sdružení Efas a zamyslíme se nad jejich obsahem, zjistíme, že stránky obsahují zéjmena:
 • 1. srdceryvné příběhy o vlastních zásluhách snažící se dojmout čtenáře
 • 2. zprávy o tom, jak je sdružení Efas ubližováno
 • 3. pomluvy ostatních
 • 4. žádosti o finance
 • 5. žádosti o jinou pomoc

Co se mi konkrétně na jejich webu nezdá?

 • 1. web celkově ve mne vzbuzuje dojem žebrající
 • 2. mimo jiné poněkud nedůvěryhodná emailová adesa 1aa@seznam.cz
 • 3. mnoho emocí a pomluvy ostatních
 • 4. nedůvěryhodná konstatování typu:
  V naší nabídce máme k výběru i přes třicet štěňátek kříženečků malého vzrůstu. Vhodných zejména do bytu. Nutná osobní návštěva po předchozí telefonické domluvě.
 • 5.prakticky absentující či skoro nedostupná nabídka zvířat, což považuji za maximální nechutnost


DOMNÍVÁM SE, ŽE SDRUŽENÍ EFAS A PANÍ ŠIBLOVÉ NEJSPÍŠ NEJDE O DOBRO ZVÍŘAT, ALE O FINANČNÍ PROFIT.
PROTO SI DOVOLUJI PŘÍPADNÉ DÁRCE FINANČNÍCH ČI JINÝCH DARŮ VE PROSPĚCH SDRUŽENÍ EFAS VYZVAT K ZVÁŽENÍ SVÉHO KROKU A JEHO DŮSLEDKŮ


Zajímavé odkazy o sdružení Efas a paní Haně Šíblové

Jak si paní Šíblová váží těch, kteří ji chtěji pomoci.
Několik článku mimo jiné i o tom, že podvody nemusí být rádoby "ochráncům zvířat" zcela cizí.

Autor stránek vyjádřil tímto článkem pouze svůj názor, nikterak se jej nesnaží prohlašovat za obecně platnou pravdu a nechává na každém čtenáři, jaký vlastní názor si vytvoří.

O celé situaci Vás budeme i nadále informovat.