Kontaktní informace

pejskarina@seznam.cz

Ta tvorbou tohoto webu stojí samozřejmě konkrétní osoba, vzhledem k IMO nenávistným, pomlouvačným a vyhrůžným projevům Rudolfa Desenského, Zdenky Střeštílkové či Dagmar Fišerové (uvedené identity nemusí souhlasit s jejich opravdovou občanskou totožností) a dalších však autor webu nehodlá zbytečně vystavovat své jméno pro takovéto a jim podobné dle autorova pohledu psychicky vážně narušené jedince.

Autor přebírá logicky plnou odpovědnost za obsah tohoto webu a pro účely či potřeby patřičných orgánů je k dispozici na shora uvedeném mailu.

Autor si rovněž dovoluje doporučit k přečtení a zamyšlení následující web:
pravda o ČMKÚ tak trochu jinak
Sám autor těchto stránek považuje uvedený web za jeden z největších počinů české kynologie za několik posledních let.