Netolický David - kdo to je?

 10.července 2006

Netolicky David ze společnosti Cz online webdesign

Tento pán či jeho společnost jsou provozovateli serveru www.nemeckyovcak.cz

Jak již bylo napsáno v minulých článcích článek1 a článek2, na serveru www.nemeckyovcak.cz proběhla tato diskuze.

Dle svého svědomí mohu zkonstatovat, že jsem byl na diskuzi velmi slušný, několikrát jsem jen adekvátním způsobem zareagoval na uživatele, kteří chtěli jen rýt, štvát a otravovat viz drobné ukázky:

Běž omejt matku,pak ji uložit a své seběvědomí opět dobíjej na diskuzkách.Na normální reálný život nemáš,nehledě na to,že s tebou se moc lidí bavit nebude. P.S.maminka byla za mlada učitelkou,viď
Žádost na správce je vážné zamyšlení nad vaší návštěvou psychiatrie - nejlepe uzavřené oddělení!
Když mu dojdou hloupé argumenty uchýlí se k vulgaritě nejhrubšího zrna!

atd. atd. atd.

Na to, jak to probíhalo reálně, se však běžte nejlépe podívat na zmíněnou diskuzi

Ve vsých příspěvcích jsem dokonce žádal administrátora (pan David Netolický) diskuze o zásah a obeznamoval ho se skutečnostmi, které by měly svědčit o tom, kdo na jeho serveru opravdu tu neplechu dělá.

A jaká byla jeho reakce?

Domnívám se, že pan David Netolický uzamknul diskuzní téma a pouze mé osobě zakázal přístup na www.nemeckyovcak.cz, zatímco jiní tam byli opravdu vulgární diskuzi se snažili paralyzovat, ty však nechal pan David Netolický nejspíš v naprostém pokoji.

A jak to okomentoval?

Jinak pro toto fórum jste toho napsal dost, proto bych Vás rád informovat, že je pro Vaši IP adresu zablokoval přístup. Pokud budete mít dotazy, můžete mě kontaktovat na adrese support@nemeckyovcak.cz.

Opravdu pádný argument pro omezení něčích přístupových práv. Pan David Netolický konstatuje, že mi zablokoval přístup na jejich forum(reálně na celý server) proto, že jsem již toho napsal dost.

Dost zajímavý postup od člověka, který nabízí ve svých službách mimo jiné reklamu, www prezentace a podobné produkty a služby. Myslím si, že s takovýmto přístupem pan David Netolický dobrou reklamu svým klientům nejspíš neudělá. No, ale mohu s mýlit.

Tak se mi zdá, že má čeština není ještě zcela nejhorší!

David Netolický-co si myslím o jeho chování?

Myslím si, že:

1.pan David Netolický svým chováním omezil mé občanské svobody.
2.pan David Netolický nezná některé základní principy fungování svobodné demokratické společnosti.
3.pan David Netolický má pocit, že může svévolně omezovat práva druhých, které jsou jim dána Ústavou České republiky.
4.pan David Netolický upírá některým práva, která dává člověku Listina základních práv a svobod zejména pak v článku 17
Článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanové zákon.

myslím, že argument některých lidí, kteří konají stejně jako pan David Netolický a to ten, že "server je jejich a tak si tam mohou dělat co chtějí" nemá šanci v případném soudním řízení v našem demokratickém řízení obstát.

Proč?

Domnívám se, že právní výklad by mohl být asi takovýto:

Internet je chápán jako veřejná virtuální informační platforma.

Nikdo, obzvláště ne pak provozovatelé serverů si nemohou činit nárok na vlastnictví části takovéto platformy.

Vlastnit lze pouze server, na kterém mohou být porovozovány služby či aplikace a na nějž si samozřejmě jeho majitelé činit nárok mohou, avšak pouze na server nikoliv na část internetu jakožto veřejné informační platformy.

Dále je možno mít pronajaté doménové jméno tedy např. http://www.neco.com, ovšem zde jde opět o nájemní právo k doménovému jménu nikoliv o právo vlastnické k části internetu.

Není tedy možné pojímat část internetu tvořenou vlastní www prezentací či aplikací jako své soukromé vlastnictví.

Zrovna tak není možné chovat se k jiným lidem v rozporu s platnými legislativními normami.

Jako příklad uvedu situaci, kdy nějaký člověk navštíví Vaši restauraci a ukáže se, že fandí jinému fotbalovému mužstvu než Vy. Takovou situaci také nelze řešit tím, že dotyčného vyhodíte ze své restaurace a budet mu bránit ve vstupu. A to procím i když ta restaurace je Vaše. Oproti tomu internet Váš nikdy nebude.

Bohužel tento jev je v dnešní společnosti velice častý, lidé si pletou vlastnické právo s právem užívání a mnozí nejsou pak schopni respektovat základní principy demokratického soužití občanů. Rovněž právní povědomí je u většiny velice nízké a to i u podnikatelů a lidí s relativně vysokou odpovědností.

Domnívám se, že pan David Netolický se zachoval minimálně silně neeticky, avšak myslím, že jeho výše zmíněné skutky by se daly snadno klasifikovat i jako omezování základních práv a svobod spoluobčanů.

Aktualizace 1

 10.července 2006 - cca 12hod

Pan Netolický na své diskuzi píše mimo jiné toto:

Chtěl bych ho upozornit , že v co nejkratší době obnovíme ze zálohy všechny původní příspěvky, které na toto fórum zadal, aby si všichni ostatní mohli udělat obrázek o tom, co je vlastně uživatel "CHVD" zač.

Jinými slovy pan Netolický David veřejně prohlašuje, že hodlá změnit mé příspěvky!

Příspěvky jsem si opravdu měnil, mnohdy třeba jen kvůli gramatickým chybám, taková změna však není v rozporu s ničím ani s pravidly fora, diskuzní forum dokonce obsahuje tlačítka, která slouží právě ke změnám vlastních již napsaných příspěvků.

Ano, běžte se tedy podívat, jak "brutálně jsem reagoval na vlezlé nechutnosti některých uživatelů diskuze na serveru www.nemeckyovcak.cz"

oproti tomu pan David Netolický chce změnit mé příspěvky, o kterých jsem si já rozhodl, jaká má být jejich finální podoba....no možná, že by stálo za to rovnou mi tam i něco doplnit, co říkáte, pane Netolický?


Všechny články na tomto webu, pokud není uvedeno jinak, pouze ilustrují názory a mínění jejich autorů a nikterak se nesnaží býti objektivně pravdivými apod. Je na každém čtenáři těchto stránek, jaký postoj k zde prezentovaným informacím zaujme.